Den første årlige FROSIO-prisen ble utdelt på Overflatekonferansen 2022 i Bergen.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, sertifiseringsorganer, offentlige organer, skoler, etc. Kandidater kan nomineres av alle medlemmer av FROSIO innen den gitte fristen. Foreslåtte kandidater skal ha gjort en solid innsats for å fremme utvikling innen fagene overflate og/eller isolasjon.

Vinnerne av den første FROSIO Prisen er:

Overflatebehandling:

Ingrid Solheim fra StS Gruppen. Hun ble tildelt prisen for engasjement og aktivt engasjement på ulike nivåer innen faget overflatebehandling. Spesielt hennes iherdige innsats for å sikre at vi har økt fokus på rekrutteringsutfordringene i vår bransje.

Ingrid Solheim mottar pris fra FROSIO-styreleder Trond Soltvedt.

Isolering:

KRISO (Korean Research Institute of Ships & Ocean Engineering) ble tildelt prisen for ekstraordinær innsats for å øke nivået og bevisstheten om FROSIO isoleringsutdanning i Sør-Korea.

Hr. Han fra KRISO med takketale etter å ha mottatt prisen.