Registrering og behandling av anker

Formålet med prosedyren er å sikre at alle anker blir behandlet på en konstruktiv og upartisk måte.

 • 1

  Sekretariatet

  Mottar den skriftlige anken fra person som er i eller har avsluttet godkjennings- eller sertifiseringsprosessen.

 • 2

  Sekretariatet

  Registrerer anken i et eget system for ankebehandling

 • 3

  Sekretariatet

  Bekrefter mottatt anke med svarfrist for avgjørelse.

 • 4

  Sekretariatet

  Anker behandles avhengig av type:

  1. a) Anke på resultat
  2. b) Anke på nivå
 • 5

  Daglig leder, eller medlem av eksamenskomiteen

  a) Behandling av anker på resultat gis ny bedømming av relevant eksamen.

 • 6

  Administrasjonssekretær

  b) Innhenter nye eller tilleggsopplysninger for behandling av anker på nivå.

 • 7

  Daglig leder eller administrasjonssekretær

  Avgjørelse på anke av resultat tas av:

  Daglig leder. I saker hvor daglig leder utfører ny bedømming av eksamen tar administrasjonssekretær endelig avgjørelse.

 • 8

  Daglig leder

  Avgjørelse på anke av nivå tas av Daglig leder etter opplysninger mottatt av administrasjonssekretær.

 • 9

  Sekretariatet

  Sender skriftlig svar på endelig avgjørelse til person som anket med formelt varsel om at saken er avsluttet.

Registrering og behandling av klager

Formålet med prosedyren er å sikre at alle klager blir behandlet på en rettferdig og likeverdig måte.

 • 1

  Sekretariatet

  Mottar den skriftlige klagen fra organisasjon eller person.

 • 2

  Sekretariatet

  Registrerer klagen i eget system for klagebehandling

 • 3

  Sekretariatet

  Bekrefter mottatt klage med angitt tid for beslutning

 • 4

  Daglig leder

  Gjør undersøkelser og behandler klagen. Sender klagen med forslag om mulige tiltak som bør iverksettes, til Styret for beslutning.

 • 5

  Styret

  Behandler klagen og avgir innstilling til sekretariatet.

 • 6

  Sekretariatet

  Sender svar til klager.