FROSIO er en medlemsorganisasjon stiftet I 1986 av en samlet industri for å møte et voksende behov for å kvalifisere og sertifisere personell på alle nivåer i ledelse, produksjon og inspeksjon av arbeid innen korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling.  I 2012 etablerte FROSIO et lignende system for opplæring og sertifisering av isoleringsinspektører.

FROSIO arbeider gjennom å definere kvalitetskrav for overflatebehandlings -og isoleringsinspektører. FROSIOs godkjenning -og sertifiseringordning har oppnådd høy internasjonal anerkjennelse. En FROSIO-sertifisert inspektør er et spesifikt krav innenfor forskjellige standarder og spesifikasjoner.
Sertifisering er en naturlig karriereutvikling for enhver med en fullført læretid eller for alle med lang erfaring innen overflate -eller isoleringsarbeid.

FROSIO har vært akkreditert etter ISO 17024 av Norsk Akkreditering siden 2003.

Mål:

 • å øke kvalitetsnivået på alle sider av overflatebehandlings  -og isoleringsindustrien.
 • å arbeide  gjennom formulering av kvalitetskrav og utvikling av utdanningsprogram for overflatebehandlings -og isoleringsinspektører.

Pålitelighet:

 • FROSIO har fokus på betydningen av å sikre upartiskhet i sine sertifiseringsaktiviteter, håndtering av interessekonflikter og sikre objektivitet av sine sertifiseringsaktiviteter

Etablering:

 • Å ha uavhengige inspektører
 • Å ha kvalifiserte / sertifiserte inspektører
 • Å hindre undergraving av inspektørers myndighet
 • Å bedre overflatebehandlingsarbeid generelt
 • Å heve kvaliteten på utført arbeid generelt

Hovedoppgaver:

 • Utarbeide og vedlikeholde fagplaner og eksamener for  både overflatebehandlings -og isoleringskurs.
 • Godkjenne opplæringsorganer
 • Arrangere eksamener
 • Vurdere og godkjenne/avvise kandidater for sertifisering
 • Fornye sertifikater
 • Ha oversikt over alt sertifisert personell
 • Delta i standardiseringsarbeid, nasjonalt og internasjonalt

Krav for sertifisering :

 • Delta på kurs med varighet 80 timer arrangert av en FROSIO godkjent kursholder
 • Bestå bade teoretisk og praktisk eksamen
 • Dokumentere inspeksjonserfaring og annen relevant erfaring

Sertifikat basert på erfaring

 • Sertifikatene har tre nivåer avhengig av dokumentert erfaring.