For første gang deltar FROSIO på MECOC (Middle East Metallurgy Corrosion & Coatings) i Dubai, FAE. Dette er en konferanse og utstilling rettet mot olje- og gassindustrien i regionen. Dette er et viktig marked for kvalifiserte FROSIO-inspektører og et marked vi ønsker å fokusere på.

Representant for FROSIO er styreleder Trond Soltvedt og Daglig leder Ole Straete