Krav for godkjenning og sertifisering

 • Gjennomgå et kurs i inspeksjon enten innen fagområdet overflatebehandling eller isolering
 • Kurset skal ha varighet på 80 timer arrangert av en FROSIO godkjent opplæringsvirksomhet
 • Bestå både teoretisk og praktisk eksamen
 • Kunne dokumentere nødvendig relevant erfaring og inspeksjonserfaring

Nivå og gyldighet på sertifiseringen

FROSIO sertifiseringsordning har tre ulike nivå

 • Inspektørkandidat sertifikat nivå 1 – Hvitt sertifikat
  • Kandidater med ingen relevant praksis eller mindre enn kravet for nivå II – Grønt
  • Gyldig i 5 år fra utstedelsesdato
 • Inspektør sertifikat nivå II – Grønt sertifikat
  • Kandidat med minimum to års relevant praksis
  • Gyldig i 5 år fra utstedelsesdato
 • Inspektør sertifikat nivå III – Rødt sertifikat
  • Kandidat med minst 5 års relevant praksis hvorav minst 2 år skal være dokumentert inspeksjonspraksis
  • Gyldig i 5 år fra utstedelsesdato

NB! Sertifikat som ikke er fornyet innen 6 måneder etter utløpsdato er ugyldige og innehaver må avlegge ny eksamen. Det er i dette tilfelle ikke nødvendig å gjennomgå kurs på nytt.

Relevant praksis:

OVERFLATEBEHANDLING:

Arbeid direkte knyttet til forbehandling av metalloverflater, påføring av maling og andre korrosjonshindrende belegg, samt inspeksjon av slikt arbeid.

ISOLERING:

Arbeid relatert til planlegging, produksjon og installasjon av isoleringsmaterialer og systemer.

MERK:
Slik praksis kan oppnås innen ett eller flere av områdene innen skipsindustri, verkstedsindustri, marine -og offshoreinstallasjoner, energi og kraft samt vei og jernbane. Videre vil praksis fra byggenæringen, kjemi og malingsindustrien regnes som relevant.

Re-Eksamen

Kravet til sertifisering er at du består både teori og praktisk eksamen. Dersom du ikke har bestått en av de eller begge så har du mulighet til å ta re-eksamen. Vi anbefaler at de/den tas så raskt som mulig.

Har du bestått en av eksamenene er den gyldig inntil fem (5) år etter bestått dato. Etter dette er den ugyldig og begge eksamen må tas på nytt. Vi anbefaler derfor at den eksamen som ikke er bestått tas innen denne fristen. Du har tre forsøk til å bestå eksamen. Etter dette må du delta på nytt kurs.

Ta direkte kontakt med en av våre godkjente kursholdere for påmelding til re-eksamen. De vil informere dere om priser og annen nødvendig informasjon. Husk å gi beskjed om du ønsker eksamen på engelsk. Link til når og hvor eksamen holdes og annen kontakt informasjon finner dere nedenfor.