Hva med et bedriftsmedlemsskap i FROSIO?

FROSIO, Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen Overflatebehandling, har frem til nå sertifisert mer enn 11500 inspektører. I tillegg er mer enn 500 sertifisert innen vår nye ordning for Isoleringsinspektører.

I dag bidrar ca. 50 bedrifter og institusjoner gjennom sitt medlemskap i FROSIO til å opprettholde det viktige arbeidet vi som organisasjon utfører i opplæring og sertifisering innen fagområdene Overflatebehandling og Isolering.  Vi ønsker velkommen til utfordrene samarbeid for en felles målsetting:

HØY KVALITET – ØKT KOMPETANSE – NORSK BAKGRUNN

Fordeler ved bedriftsmedlemsskap

  • Reduserte avgifter på sertifisering og fornyelse
  • Delta og stemme på årsmøte
  • Bidra til å styrke overflate og isoleringsmiljøet
  • Sikre at det finnes kvalifiserte inspektører til dine prosjekter

For å befeste FROSIOs gjennomslagskraft så vel nasjonalt som internasjonalt er FROSIO avhengig av medvirkning fra Fagmiljøene gjennom aktivt medlemskap.

Innmelding kan skje ved henvendelse til FROSIO’s sekretariat.

Last ned søknadsskjema(pdf)

Årlig medlemskontigent for bedrifter med:

Antall ansatte Pris(NOK)
1-9   1.750,-
10-49   3.500,-
50-199 10.000,-
200- 20.000,-
Organisasjoner/Forbund 40.000,-

Eksamensavgift :

Medlemmer: 4150 NOK *
Ikke-medlemmer: 4750 NOK *
2. og 3. gangseksamen: 3500 NOK *
* NOK = Norsk kroner

Medlemmer