Vårt internasjonale komité møte ble holdt i Gdansk, Polen i slutten av september. Komitémedlemmer fra alle våre representative land deltok, og vi hadde diskusjoner om all vår eksisterende og fremtidige aktivitet. FROSIO takker alle fremmøtte medlemmer for deres deltakelse og bidrag til arrangementet, både under konferansen og sosialt.