• FROSIO - Et Ledende Sertifiseringsorgan for Inspektører innen Overflatebehandling og Isolering

  • FROSIO Eksamen

FROSIO-GUID-CP

FROSIO-GUID-CP er en ordning (retningslinje) som definerer kvalitetskravene for selskaper som ønsker å bli anerkjent av FROSIO for utførelse av overflatebehandlingsprosesser og korrosjonsbeskyttelsesarbeid. Selskap som tilfredsstiller krav i ordningen blir sertifisert av FROSIO.
Les mer

Kurs og Sertifisering

FROSIO arbeider i nært samarbeid med opplærings- og sertifiseringsorganer.

FROSIO-sertifiseringsordningen har tre forskjellige nivåer.

Les Mer

Kontakt Oss

Du kan besøke FROSIO, send oss innlegg, ring oss eller send inn dine henvendelser ved hjelp av vår online-skjema.

Les mer

FROSIO Portal

FROSIO har etablert en web portal for å gi inspektørene og operatørene adgang til å se registrerte detaljer om deres sertifikat, sende meldinger om endringer i registrerte data og ellers sende spørsmål av forskjellig art.

FROSIO portalen vil automatisk sende brukernavn og passord når kandidatene registreres etter fullført eksamen.

Nyheter og Kunngjøringer

HTS Coatings har utvidet sin opplæring og har nå blitt godkjent til også å holde FROSIO isoleringskurs i henhold til vår FROSIO-ordning.

Vi vil gratulere HTS Coatings med utvidelse av omfanget til også å holde FROSIO isoleringskurs globalt.

FROSIO Operator

Det første FROSIO operatørkurset fant sted på Ågotnes hos Lie Kompetanse i perioden 18.-21. mars.

Inspection Works er vår nye kursholder

Inspection Works holder pr i dag overflatebehandlingskurs på norsk og engelsk.

Siste Styre Møte I FROSIO 2023

Siste styremøte i FROSIO 2023, ble avholdt hos Jotun fabrikker i Sandefjord 06.12.23

ISO 17024 Akkreditert Siden 2003

På Facebook

Eksamensorgan

 

Kursholdere

 

Kontakt Oss

Besøksadresse / Levering

Middelthuns gt 27
0368 Oslo
Norge

Postadresse

Postboks 7176 Majorstuen
0307 Oslo
Norge

Telefon

(+47) 477 12 429
(+47) 905 89 901

Sentralbord: (+47) 23 08 80 00

E-post

frosio@frosio.no