Det er to måter å fornye, oppgradere eller motta erstatningskort ved tap:

A. Bruk av FROSIOs inspektørportal (ikke nødvendig å fylle ut fornyelsesskjema)

 • 2. Sjekk at all din informasjon er korrekt

  • My Personal Details (e-post, mobiltelefon nummer)
  • My Company name (firma du er ansatt i og adresse)
  • Under My Addresses
   • Privat adresse
   • Invoice address (faktura adresse inklusiv PO nummer, referanse nummer
   • Certificate sending adresse (forsendelsesadresse)

  Om oppdatering er nødvendig, klikk på «request change» og skriv inn korrekt informasjon. FROSIO må godkjenne endringen før den synes i portalen.

 • 3. Kun hvis nødvendig

  f.eks. om du ikke er gjenkjennbar på gjeldende bilde, laster du inn et nytt bilde på hvit bakgrunn i jpg fil.

 • 4. Følgende tre dokumenter må lastes inn i inspektørportalen

  1. Detaljert CV relatert med relevant erfaring
  2. Bekreftelsesbrev/dokument/ansatte bevis fra nåværende arbeidsgiver som bekrefter relevant erfaring (signert av firma)
  3. Du må dokumentere minst to års relevant inspeksjonserfaring i fem års perioden for å fornye nivå III (ikke nødvendig for nivå I og II). Denne dokumentasjon må være upartisk, dvs må bekreftes av firma eller person som ikke har noen interesse i ditt sertifikat. Ditt firma er ikke upartisk.
   Dette kan gjøres på to måter:

   • Bruk av en referanseliste med upartiske kontakter (inklusiv tittel og e-post). Dette skal ikke være fra din arbeidsgiver men f. eks. eksterne kontaktpersoner, prosjekter eller kunder. Skjemaet skal være signert og stemplet av din nåværende arbeidsgiver. Vennligst merk: Kun en referanseliste er nødvendig og signatur fra upartiske kontakter er ikke nødvendig, kun kontaktdetaljer.
    Referanse liste skjema (word)

    NB! Om du ikke kan fylle ut referanselisten er det ditt ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon fra dine kontakter.
    eller

   • Om du har vært ansatt i andre firma(er) i femårsperioden er dette upartisk
    dokumentasjon og kan benyttes (krever totalt to års bekreftelse). Bekreftelsen må være signert.
 • 5. På venstre side i portalen trykker du «Submit a request» og spesifiserer det du ønsker (fornyelse, oppgradering eller mistet sertifikat).

 • 6. Din forespørsel vil bli bekreftet av FROSIO og vi vil utstede en faktura til faktura e-post adresse

  Bruk faktura nummer som referanse ved betaling av faktura. IKKE BETAL GEBYR FØR DU HAR MOTTATT FAKTURA FRA FROSIO.

B. Utfylling av skjema (om du ikke kan benytte inspektør portalen)

 • 2. Fyll ut nødvendig informasjon i skjemaet.

 • 3. Kun hvis nødvendig

  f. eks. om du ikke er gjenkjennbar på gjeldende bilde, legger du ved et nytt bilde på hvit bakgrunn.

 • 4. Følgende tre dokumenter må være inkludert:

  1. Detaljert CV relatert til relevant erfaring
  2. Bekreftelsesbrev/dokument/ansatte bevis fra nåværende arbeidsgiver som bekrefter relevant erfaring (signert av firma)
  3. Du må dokumentere minst to års relevant inspeksjonserfaring i fem års perioden for å fornye nivå III (ikke nødvendig for nivå I og II). Denne dokumentasjon må være upartisk, dvs må bekreftes av firma eller person som ikke har noen interesse i ditt sertifikat. Ditt firma er ikke upartisk. Dette kan gjøres på to måter:
   • Bruk av en referanseliste med upartiske kontakter (inklusiv tittel og e-post). Dette skal ikke være fra din arbeidsgiver men f. eks. eksterne kontaktpersoner, prosjekter eller kunder. Skjemaet skal være signert og stemplet av din nåværende arbeidsgiver. Vennligst merk: Kun en referanseliste er nødvendig og signatur fra upartiske kontakter er ikke nødvendig, kun kontaktdetaljer.
   Referanse liste skjema (word)
   • NB! Om du ikke kan fylle ut referanselisten er det ditt ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon fra dine kontakter.
   • Om du har vært ansatt i andre firma(er) i femårsperioden er dette upartisk dokumentasjon og kan benyttes (krever totalt to års bekreftelse). Bekreftelsen må være signert.

   eller

 • 5. Skan alle dokumenter og send til frosio@frosio.no

 • 6. Din forespørsel vil bli bekreftet av FROSIO og vi vil utstede en faktura til faktura e-post adresse

  Bruk faktura nummer som referanse ved betaling av faktura. IKKE BETAL GEBYR FØR DU HAR MOTTATT FAKTURA FRA FROSIO.

Faktura

FROSIO vil ved mottatte søknader av fornyelser/oppgraderinger sende bekreftelse via e-post eller via «message» i FROSIO portalen. Vi vil starte prosessen for søknaden. Om firma krever PO/ referansenummer/e-post faktura noteres dette under faktura adresse. Faktura (inklusiv bank detaljer) for fornyelse/oppgradering utstedes på deres registrerte e-post adresse som PDF fil. IKKE BETAL FAKTURA PÅ FORHAND. Når fakturaen er betalt, oppdateres sertifikatet i inspektørportalen med ny gyldighetsdato og/eller nivå. Sertifikatet sendes da kun digitalt (ikke plast kort) til din registrerte e-post adresse. Du vil motta 2 e-poster, en med sertifikatbrev og en med link til ditt digitale sertifikat.

Ved betaling må «invoice number» benyttes som referanse (øverst til høyre på fakturaen) i meldingsfeltet. Alle bankomkostninger betales av søkerne.

VI TAR DESSVERRE IKKE KREDITTKORT.

Normalt beløp: 1500 NOK (ekskl. mva.)
FROSIO Bedriftmedlemmer: 1000 NOK (ekskl. mva.)

Bank Informasjon

Firmanavn: FROSIO (Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører)
Bank navn: Nordea Bank ASA
Bank Adresse: Postboks1166 Sentrum,
0107 OSLO
Kontonummer 6017 05 00256
IBAN: NO1560170500256
Swift Code: NDEANOKK
Bank account number : 6017 05 00256
Organisasjonsnummer: 985 427 011