Obs! fornyelse behandles i FORSIO Portalen

 • 2. Sjekk at all din informasjon er korrekt

  • My Personal Details (e-post, mobiltelefon nummer)
  • My Company name (firma du er ansatt i og adresse)
  • Under My Addresses
   • Privat adresse
   • Invoice address (faktura adresse inklusiv navn, PO nummer og/eller referanse nummer om nødvendig

  Om oppdatering er nødvendig, klikk på «request change» og skriv inn korrekt informasjon. FROSIO må godkjenne endringen før den synes i portalen.

 • 3. Kun hvis nødvendig

  f.eks. om du ikke er gjenkjennbar på gjeldende bilde, laster du inn et nytt bilde på hvit bakgrunn i jpg fil.

 • 4. Følgende dokumenter må lastes inn i inspektørportalen

  1. Oppdatert CV med detaljert informasjon om relevant erfaring de siste 5 år
  2. Formelt firmabrev fra nåværende arbeidsgiver som bekrefter relevant erfaring/inspeksjonserfaring med tidsperiode (datert og signert av firma)
  3. Du må dokumentere minst to års relevant inspeksjonserfaring i fem års perioden for å fornye nivå III (for nivå I og II er det tilstrekkelig med CV og firmabrev). Denne dokumentasjon må være upartisk, dvs må bekreftes av firma eller person som ikke har noen interesse i ditt sertifikat. Ditt firma er ikke upartisk.
   Dette kan gjøres på to måter:

   • Bruk av en referanseliste med upartiske kontakter (inklusiv tittel og e-post). Dette skal ikke være fra din arbeidsgiver men f. eks. eksterne kontaktpersoner, prosjekter eller kunder. Skjemaet skal være signert og stemplet av din nåværende arbeidsgiver. Vennligst merk: Kun en referanseliste er nødvendig og signatur fra upartiske kontakter er ikke nødvendig, kun kontaktdetaljer.
    Referanse liste skjema (word)

    NB! Om du ikke kan fylle ut referanselisten er det ditt ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon fra dine kontakter.
    eller

   • Om du har vært ansatt i andre firma(er) i femårsperioden er dette upartisk
    dokumentasjon og kan benyttes (krever totalt to års bekreftelse). Bekreftelsen må være datert og signert.
 • 5. På venstre side i portalen trykker du «SEND REQUEST» og spesifiserer det du ønsker (fornyelse, oppgradering eller mistet sertifikat).

 • 6. Din forespørsel vil bli bekreftet av FROSIO og vi vil utstede en faktura til faktura e-post adresse

  Bruk faktura nummer som referanse ved betaling av faktura. IKKE BETAL GEBYR FØR DU HAR MOTTATT FAKTURA FRA FROSIO.

Faktura

FROSIO vil ved mottatte søknader av fornyelser/oppgraderinger sende bekreftelse via e-post eller via «message» i FROSIO portalen. Vi vil starte prosessen for søknaden. Om firma krever PO/ referansenummer/e-post faktura noteres dette under faktura adresse. Faktura (inklusiv bank detaljer) for fornyelse/oppgradering utstedes på deres registrerte e-post adresse som PDF fil. IKKE BETAL GEBYRET PÅ FORHÅND. Når fakturaen er betalt, oppdateres sertifikatet i inspektørportalen med ny gyldighetsdato og/eller nivå. Sertifikatet sendes da kun digitalt (ikke plast kort) til din registrerte e-post adresse. Du vil motta 2 e-poster, en med sertifikatbrev og en med link til ditt digitale sertifikat fra www.accredible.com.

Ved betaling må «invoice number» benyttes som referanse (øverst til høyre på fakturaen) i meldingsfeltet. Alle bankomkostninger betales av søkerne.

VI TAR DESSVERRE IKKE KREDITTKORT.

Normalt beløp: 1800 NOK (ekskl. mva.)
FROSIO Bedriftmedlemmer: 1300 NOK (ekskl. mva.)

Bank Informasjon

Firmanavn: FROSIO (Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører)
Bank navn: Nordea Bank ASA
Bank Adresse: Postboks1166 Sentrum,
0107 OSLO
Kontonummer 6017 05 00256
IBAN: NO1560170500256
Swift Code: NDEANOKK
Bank account number : 6017 05 00256
Organisasjonsnummer: 985 427 011