FROSIO gratulerer SLV-Duisburg som har holdt deres FROSIO-kurs nummer 100. Hendingen skjedde i Duisburg, Tyskland i forrige måned med eksamen 15.&16. september. Vi er glade for at SLV-Duisburg fortsetter å promotere FROSIO, spesielt i Tyskland og Polen. De har utmerket kurs og forbereder kandidatene til eksamen, som regel med høy andel beståtte prøver.

Forberedelser til praktisk eksamen.

 

Eksamenskandidater til eksamen 917 med kursholdere og FROSIO eksamensansvarlig på første rad. Fra venstre Ulrich Ekat, Martin Czysch Jürgen Buchholz, Christian Rothbauer (FROSIO), Mehmet Uysal.