Vår FROSIO konferanse ble holdt I Krakow I Polen 21-22. september. Det var deltagere fra styret, eksamenskomiteer, sertifiseringsorgan og kursholdere. SLV Duisburg organiserte konferansen og alle hadde mulighet til å dele erfaringer, høre foredrag og diskuterer viktige fremtidige emner for FROSIO.