FROSIO er glade for lansering av ny hjemmeside med et mer moderne design. Det er enklere å navigerer og lettere å finne emnene. Vi håper dere liker hjemmesiden.

FROSIO har lansert vår nye logo. Det er en ren og moderne design vi tar oss inn i fremtiden. Den er ment å illustrere overflater i ulike nivåer og skal gi en følelse av tyngde og skarphet.

FROSIO administrerer nå Linkedin gruppen «FROSIO certified Inspectors». Gruppen er lukket og kun tilgjengelig for sertifiserte FROSIO inspektører, og du må bli invitert/godkjent av en av administratorene. Vi håper denne gruppen benyttes til å gi og få informasjon, starte diskusjoner samt gi generelle henvendelser. FROSIO ønsker at gruppen brukes som et forum for å hjelpe og informere andre medlemmer.