Det første FROSIO kurs og eksamen har blitt holdt I Kairo I Egypt. Kurset var et samarbeid mellom Harvish Technical Services og Alfa Egypt. Kandidatene, instruktørene og eksamensansvarlig er klare for eksamen. FROSIO ønsker alle lykke til.