Med virkning fra 1. februar 2022 vil nye FROSIO-sertifikater og fornyelse bli sendt digitalt.

Inspektører vil motta sertifikatet sitt til sin egen e-post når de er utstedt. E-posten de mottar vil inneholde en lenke til sertifikatet som de kan dele (f.eks. på Linkedin) eller sende til hvem de måtte ønske. Når denne koblingen åpnes, gjøres dette hos https://www.accredible.com/ . På dette nettstedet kan sertifikatet bekreftes ved å trykke på knappen VERIFY. Dette er viktig siden denne verifiseringen vil bevise at sertifikatet er gyldig og at det er utstedt av FROSIO. En pdf utskrift er ikke verifiserbar.

De digitale sertifikatene vil være enkle å distribuere samt dele. De vil alltid være lett tilgjengelige til enhver tid fra hvilken som helst digital plattform.

Vi ser frem til å lansere de digitale sertifikatene og håper alle FROSIO-inspektører vil sette pris på dem.