Per Hartland pensjonerer seg

Etter mange års innsats for FROSIO har Per Hartland valgt å pensjonere seg og samarbeidet mellom pH VALUE AS og FROSIO avsluttes. Per Hartland har vært med FROSIO i mange år og til sammen har han holdt 112 kurs, både i Norge, og hovedsakelig i utlandet. FROSIO representert med styreleder Trond Soltvedt, Daglig leder Ole Stræte og tidligere leder Arild Rinvoll hadde gleden av en avslutningsmiddag med Per Hartland den 27. oktober.

FROSIO takker Per Hartland for utmerket innsats for FROSIO gjennom mange år og ønsker han all lykke i fremtiden.