FROSIO Pris 2023

Den årlige FROSIO-prisen ble utdelt på Overflatekonferansen 2023 i Bergen.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, sertifiseringsorganer, offentlige organer, skoler, etc. Kandidater kan nomineres av alle medlemmer av FROSIO innen den gitte fristen. Foreslåtte kandidater skal ha gjort en solid innsats for å fremme utvikling innen fagene overflate og/eller isolasjon.

Vinnerne av FROSIO Prisen 2023 er:

Overflatebehandling:

Torbjørn Lie fra Lie Overflate AS. Fikk prisen for aktivt engasjement på ulike nivåer innen overflatebehandlingfaget. Spesielt hans iherdige innsats for å sikre at vi har økt fokus på rekrutteringsutfordringene i vår bransje.

Isolering:

Eivind Oen fra Oceaneering AS. Fikk prisen for ekstraordinær innsats for å øke kvaliteten på isolasjonsarbeidet gjennom hans FROSIO kurs. Eivind har også aktivt bidratt til FROSIO Boken, både for Overflatebehandling og isolering.

Foto: Torbjørn Lie og Eivind Oen til høyre