Siste Styre Møte I FROSIO 2023

Siste styremøte i FROSIO 2023, ble avholdt hos Jotun fabrikker i Sandefjord 06.12.23. Med dette ønsker FROSIO styret og sekreteriatet å ønske hele FROSIO familen en riktig god jul og godt nytt år! Må julen bringe glede, varme og lykke til dere og deres kjære.