Den 8. internasjonale FROSIO-konferansen

Den 8. internasjonale FROSIO-konferansen ble holdt i Firenze, Italia den 14. og 15. september. Deltakere fra eksamensorganer, kursholdere, medlemmer, styret og sekretariatet var til stede. Det var representanter fra Italia, Frankrike, Norge, Tyskland, Japan, Tsjekkia og Sør-Korea. Konferansen gir oss mulighet til å informere og diskutere våre aktiviteter og eventuelle fremtidige ønsker. Vi hadde også en veldig fin sosial sammenkomst som ble satt stor pris på.