FROSIO deltar på MECOC

Den første årlige FROSIO-prisen ble utdelt på Overflatekonferansen 2022 i Bergen.

FROSIO Pris 2022

Den første årlige FROSIO-prisen ble utdelt på Overflatekonferansen 2022 i Bergen.

FROSIO internasjonal eksamenskomite møte i Gdansk, Polen

Vårt internasjonale komité møte ble holdt i Gdansk, Polen i slutten av september

SLV-Duisburg MED KURS NUMMER 100

FROSIO gratulerer SLV-Duisburg som har holdt deres FROSIO-kurs nummer 100.

FROSIO Bok/App for isolering er lansert

FROSIO kan stolt annonsere at vi har lansert vår FROSIO Bok/App for isoleringsfaget på vår hjemmeside: https://www.frosiobook.no

FROSIO Sertifikat Digitaliseres

Med virkning fra 1. februar 2022 vil nye FROSIO-sertifikater og fornyelse bli sendt digitalt.

Per Hartland pensjonerer seg

Etter mange års innsats for FROSIO har Per Hartland valgt å pensjonere seg og samarbeidet mellom pH VALUE AS og FROSIO avsluttes. Per Hartland har vært med FROSIO i mange år og til sammen har han holdt 112 kurs, både i Norge, og hovedsakelig i utlandet. FROSIO representert med styreleder Trond Soltvedt, Daglig leder Ole Stræte og tidligere leder Arild Rinvoll hadde gleden av en avslutningsmiddag med Per Hartland den 27. oktober.

FROSIO takker Per Hartland for utmerket innsats for FROSIO gjennom mange år og ønsker han all lykke i fremtiden.

FROSIO INDIA CONFERENCE 2021

Harvish Technical Services (HTS COATINGS) holdt sin første FROSIO India konferanse i Chennai den 11. August i år. Styreleder Trond Soltvedt og Daglig leder Ole Stræte ble beæret over å kunne delta sammen med eier av HTS, Hr. R. Venkatesan for dette ekstravagante arrangementet. Hans team, ledet av Hr. Vikash Bavisetty, var en stor bidragsyter til å lage et vellykket arrangement.

Konferansen inkluderte flere viktige peroner fra det indiske markedet, og mange snakket om behovet for å bekjempe korrosjon og å ha sertifiserte inspektører for å sikre best mulig kvalitet på all overflatebehandlingsarbeid.

Vi håper denne bevisstgjøring av FROSIO i India vil bidra til vekst og sterk økning av antall sertifiserte FROSIO-inspektører i India.

Årsmøte 2020

FROSIO holder sitt årsmøte i år torsdag den 23. april 2020 på vårt hovedkontor i Oslo, Middelthunsgate 27, Majorstuen. Agenda sendes medlemmene innen fristen.

10-års samarbeid i Italia

Nå i november er det 10 år siden vårt samarbeid med Gruppo IspAC som vår eksamensorgan i Italia. Kursholder har vært UNIGE i Genoa-Department of Chemical and Environmental Engineering – DICCA

Vi gratulerer begge selskapene og takker dem for et utmerket samarbeid og ser frem til å fortsette samarbeidet i mange år.