Industrial Valve Summit I Bergamo, Italia

Gruppo IspAC, vår underleverandør for eksaminering i Italia, har deltatt på Industrial Valve Summit den 22 og 23 mai. 2019 i Bergamo, Italia. FROSIO ble med på Gruppo IspAC stand og deltok på konferansen. Industrial valve summit er en internasjonal utstilling på ventil og flytkontroll teknologier.

Deltakerne på bildet er fra venstre Quality System ManagerRoberto Baldocchifra Gruppo IspAC, FROSIOs styreformann Trond Soltvedt, og President Alberto Giuliani fra Gruppo IspAc.