Felles seminar i Taiwan og forlenget avtale med ClassNK

ClassNK i Japan har fornyet sin avtale med FROSIO og har forplikted seg til å fortsette deres sertifiseringsaktiviteter i Japan. Før møtet i Tokyo, holdt ClassNk et seminar i Kaoshiung, Taiwan med fokus på offshore vind mølle utvikling. FROSIO fikk gleden av å informere om viktighetene av inspeksjon av overflatebehandling.

På bilde er Toshifumi Kihana, Jiro Fujiwara, Ole Stræte, Trond Soltvedt, Naoki Hirabayashi and Goro Yuki.